Giỏ hàng
Sản phẩm:
0
Tổng tiền:
VNĐ
Tài khoản
Tìm Kiếm:

Kiểm tra xem địa chỉ IP của máy tính


Làm thế nào để kiểm tra xem địa chỉ IP của máy tính 

Thích Hợp với: Wireless (Thiết bị không dây), ADSL, Router Có Dây, Thiết Bị Nối Mạng Qua Đường Dây Điện

Địa chỉ IP trên máy tính của bạn phải cùng subnet với Router thì mới kết nối được với nó

Lấy ví dụ :

Địa chỉ IP của TP-LINK Router là 192.168.1.1, thì địa chỉ IP trên máy tính của bạn phải nằm trong khoảng 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254 với subnet mask 255.255.255.0, Default Gateway  192.168.1.1

Nếu địa chỉ IP máy tính của bạn không đúng, vui lòng tham khảo bài viết Cách cấu hình TCP/IP properties hoặc thay mới địa chỉ IP

 

Bước 1 : Kiểm tra cấu hình địa chỉ IP

1. Click Start-->Run, gõ cmd và Enter để vào comment line

2. Gõ ipconfig /all-->Enter. Nó sẽ hiển thị địa chỉ IP, subnet mask, default gateway và DNS Servers

 

Lưu ý : Nếu địa chỉ IP là 0.0.0.0 hoặc 168.254.x.x, có nghĩa là địa chỉ IP đó đã sai, bạn cần cấu hình lại TCP/IP properties cho máy tính của mình

 

Bước 2 : Ping tới địa chỉ IP của Router

Click Start-->Run, gõ cmd --> Enter, nhập dòng ping 192.168.1.1 ở dấu nhắc và Enter

Lưu ý : Nếu bạn đã thay đổi địa chỉ IP mặc định của router, thì vui lòng nhập địa chỉ IP đó thay vì 192.168.1.1

1. Nếu kết quả hiển thị như hình sau có nghĩa là địa chỉ IP đã chính xác và bạn có thể kết nối đến router

 

2. Nếu cho ra kết quả như dưới đây, nghĩa là máy tính của bạn không thể kết nối tới router, khi đó bạn cần cấu hình lại TCP/IPhoặc thay mới địa chỉ IP khi bạn đã cấu hình cho máy tính nhận IP động từ DHCP server

Nguồn:ST

ĐĂNG NHẬP

ShopSauSinh Shuny.